Djeca vremena

Zaputila se u drugom smjeru, dalje od pogonske jezgre, kao da je Brin dovoljno velik da u njemu može pobjeći od nadolazećeg udarnog vala. No bila je potpuno racionalna. Točno je znala kamo ide.
Pred njom se nalazio kružni ulaz u Stražarsku kapsulu. Tek kad ga je ugledala shvatila je da je dio nje – dio na koji se uvijek oslanjala za finu manipulaciju složenih izračuna – već u potpunosti shvatio trenutnu situaciju i razabrao izlaz s malom ali postojećom šansom za uspjeh.
Tu je Sering trebao biti. Bio je to spori brod za budućnost kojim je – da je bilo zdravog razuma – on trebao upravljati. Sad je naredila vratima da se otvore i laknulo joj je što na kapsuli – jedini komad opreme kojim se Sering u stvari trebao baviti – nisu bile izvedene nikakve prepravke.
Osjetila je prvu eksploziju i pomislila da je posljednja. Brin je zaškripao i zatresao se oko nje ali pogonska je jezgra ostala stabilna – čemu je svjedočila činjenica da je sama Kern ostala čitava. Okrenula se natrag prema divljem vrtlogu uspaničenih poruka posade. Sering je sabotirao kapsule za bijeg. Nije htio da itko izbjegne sudbinu koju je sebi namijenio. Zar je nekako zaboravio na Stražarsku kapsulu?
Detonacije kapsula izbacit će Brin 2 iz položaja, ili prema planetu ili dalje u svemir. Morala se udaljiti od njega.
Vrata su se otvorila na njenu naredbu i naložila je Stražarskom računalu da provede dijagnostiku nad mehanizmom za otpuštanje. U kapsuli je bilo tako malo mjesta, samo hibernacijski lijes – ne razmišljaj o njemu kao o lijesu! – i terminali raznih s kapsulom povezanih sustava.
Računalo joj je slalo upite – nije bila prava osoba, niti je nosila pravu opremu za produljenu hibernaciju. Ali ne kanim ovdje provesti stoljeća, tek koliko treba da ovo prođe. Brzo je premostila njegove prigovore, a do tad je dijagnostika pronašla po čemu je sve Sering čačkao ili, bolje rečeno, procesom eliminacije ustanovila koji su dijelovi procesa otpuštanja bili izbrisani iz izravnog kontakta s računalom.
Zvuci izvana dali su naslutiti da je najbolji potez zatvoriti vrata te zaključati sustave kako joj nitko izvana ne bi mogao smetati.
Uspela se u hibernacijski spremnik, a tad je počelo i nabijanje; galama drugih članova posade koji su shvatili isto što i ona, ali nešto kasnije od nje. Blokirala je njihove poruke. Blokirala je i Seringa jer je bilo očito da joj neće reći ništa korisno. Bit će bolje ako ne bude morala dijeliti glavu ni sa kim osim s upravljačkim sustavima.
Nije imala pojma koliko joj je vremena ostalo, ali obavljala je sve uravnoteženom kombinacijom brzine i pažnje koja ju je do sad dobro služila. Dovela me do zapovjedništva Brinom 2 i dovela me u Stražarsku kapsulu. Baš sam ja jedna pametna i prokleta majmunica. Prigušeno nabijanje postalo je glasnije, ali u kapsuli je bilo mjesta samo za jednu osobu. Srce joj je uvijek bilo tvrdo, ali shvatila je da ga mora još više otvrdnuti i ne razmišljati o svim tim imenima i licima, njenim odanim kolegama koje su ona i Sering zajedno osuđivali na eksplozivan kraj.
Koji ni sama još nisam izbjegla, podsjetila se. A onda joj je sinulo: improvizirano, sklepano rješenje zaobilaženja Seringovih nevidljivih sustava. Hoće li upaliti? Nije imala prilike za probu, niti je imala drugih mogućnosti. Niti je, pretpostavila je, imala vremena.
Otpusti, naredila je računalu, pa zatim drekom ugasila sve razne načine na koje je računalo bilo programirano pitati je je li sigurna. Naposljetku je osjetila kako se mehanizmi oko nje pokreću.
Računalo je zatim htjelo da odmah ode u hibernaciju, kako je bilo planirano, na ona ga je natjerala da čeka. Ako kapetanica neće potonuti s brodom, barem će izdaleka promatrati njegovu propast. A kolika je udaljenost potrebna?
Do tad je njenu pažnju tražilo nekoliko tisuća poruka. Svaki je član posade htio razgovarati s njom, ali ona nije imala što reći nikome od njih.
Stražarska kapsula nije imala ni prozore. Da je htjela, kapsula joj je mogla preko HUD prikazati sve udaljeniji Brin 2 dok se njena mala kapsula rušila u predodređenu orbitu.
Sad je vratila pažnju na Brinove sustave, pojačala svoj unutarnji komunikator Stražarskim računalom i naredila Brinu, Lansiraj Bačvu.

Tags: